позитивні риси характеру фотоУ кожної людини свій характер. А характери чоловіка і жінки взагалі різні. Які позитивні якості людини притаманні жінкам і чоловікам? Як одні й ті ж якості проявляються в представниках сильної і слабкої половини людства?

Людина яка створенна природою представлений істотою особливою, багатогранною. Він здатний мислити, аналізувати, відчувати, робити вчинки і різні дії, що приносять користь і шкоду як йому самому, так і навколишньому світу. На його поведінку впливають такі поняття, як моральність і мораль. Все це створює характер homo sapiens, робить людину людиною.

Що таке характер

Характер людини — це сукупність стійких психічних процесів (властивостей), які впливають на його поведінку і проявляються в його вчинках. У кожного з нас присутній власний набір якостей, який рухає різними діями. Деякі риси характеру залежать від типу нервової системи, інші формуються під впливом навколишнього середовища. Кожна людина має власний набір якостей, в перелік яких входять позитивні і негативні риси. Вони формуються під дією оточуючих людей і життєвих обставин. Залежно від стану середовища, суспільства і ступеня його впливу на індивіда у людей можуть переважати хороші і погані риси характеру.

Наявність і перевага в людському характері певних якостей залежить від багатьох показників: темпераменту, сім’ї, віри, географії проживання і, звичайно, від статевої ознаки. Чоловік і жінка різні не тільки зовнішніми даними, але і манерами поведінки, на які впливає їх внутрішня мотивація. Опис позитивних якостей обох статей показує спільне та відмінне в їх характерах.

Позитивні якості людини

Поділ на негативні і позитивні якості людини відбувається під дією громадської оцінки. Люди самі визначають: «що таке добре, а що таке погано». Те, що приносить користь, матеріальні і духовні блага, задоволення і радість, приємні емоції, вважається хорошим. Людина, у характері якої присутні багато позитивних якостей, є зразком для наслідування. Однак відомо, що «поганих людей не буває». Значить, поділ на «+» і «-» якості умовно.

Все залежить від системи відносин особистості і суспільства. Відповідно з даними показниками можна виділити 4 групи рис характеру (оскільки мова йде про позитивні якості, у кожній групі позначені будуть тільки вони і список їх можна продовжити): Ставлення до суспільства, колективу: товариськість, колективізм, чуйність, чуйність, повага до людей , доброта, доброзичливість. Ставлення до діяльності: працьовитість, сумлінність, старанність, дисциплінованість, відповідальність, наполегливість у досягненні мети. Ставлення до себе: почуття власної гідності, скромність, гордість, самокритичність, чесність. Ставлення до речей: ощадливість, акуратність, щедрість, безкорисливість. У кожній людині переважають певні риси, що робить його відмінним від іншого. Особисті гідності одних людей змушують інших захоплюватися ними, брати з них приклад.

Видео: Какие качества вы цените в людях?