гендерне виховання в дитячому садку фотоПід «гендером» прийнято розуміти соціальну стать людини, яка формується в процесі виховання особистості. Гендер вказує на соціаль-ний статус особистості та її соціально-психологічні характеристики, які пов’язані з полом людини і виникають у процесі взаємодії з іншими особистостями в рамках певної культури. У поняття гендер також входять психологічні, культурні та соціальні відмінності між жінками (дівчатками) і чоловіками (хлопчиками).

З чого складається гендер

Прийнято вважати, що гендер складається з 3 компонентів:
— Когнітивний або гендерна самосвідомість (Я знаю, що я чоловік / жінка).
— Емоційний або гендерна ідентичність (Я відчуваю себе чоловіком / жінкою).
— Поведінковий або гендерні ролі і специфіка поведінки (Я веду себе як чоловік / жінка).
Виділяють 3 гендерних типу:

Класифікація гендерних типів

  • Маскулінність — вираз переваги інструментальних стилів діяльності, енергійність, напористість, здатність до значного, але короткочасного зусилля;
  • Фемінність — прихильність до видів діяльності, пов’язаних з ком-комунікації, сприйняттям нюансів, тонкістю почуттів, здатністю до підтримання активності, яка не вимагає значних зусиль, тривалий час;
  • Андрогінність — прояв маскулінних і фемінних рис одночасно.

Гендерні типи батьків проявляються і в дітях

В даний час проблема гендерного виховання дітей стала дуже актуальною. Серед причин можна відзначити наступне:
— Уніфікація полу, фемінізація чоловіків і маскулінізація жінок;
— Притуплення почуття гендерної приналежності;
— Зростання неадекватних форм поведінки серед молоді;
— Зростання проблем, пов’язаних із самотністю і нестабільністю супруже-ських відносин.

Актуальність гендерного виховання обумовлюється також і тим, що вітчизняна педагогіка в основному орієнтується насамперед на психо-логічні і вікові особливості дитини, хоча багато педагогів вже почали враховувати різницю психо-фізіологічних особливостей, інтелектуальних здібностей і способах сприйняття, потреб і соціальній поведінці дітей різної статі . Система дошкільного виховання сильно фімінізірована, та й вдома значна частина сімей зростає в неповних сім’ях. Така ситуація має дуже негативний вплив, особливо для хлопчиків.

Однак саме в дошкільний період відбувається визначення і прийняття гендерної ролі. У віці 2-3 роки діти починають усвідомлювати свою стать і ідентифікують себе. У період від 4 до 7 років виробляється гендерна стійкість. Малюкам стає ясно, що гендер — явище постійне, що з хлопчиків виростають чоловіки, а з дівчаток — жінки. Приходить розуміння, що приналежність до тієї чи іншої статі не змінюється в залежності від особистих побажань дитини або ситуації.

Гендерне виховання — комплексний процес, який проявляється у вигляді діяльності. В основі гендерного підходу лежить диференціація за статевою ознакою, облік соціально-біологічних характеристик дітей у виховно-освітньому процесі. При гендерному підході в організації навчальної діяльності дошкільників за допомогою відбору форм, змісту, темпів, методів і обсягів утворення створюються найкращі умови для засвоєння знань дітьми.

Відео: Гендерне виховання в дитячому садку