Що в першу чергу потрібно зробити при звільненні

Згідно ст. 47 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) у день звільнення обов’язково потрібно:

 • Оформити належним чином трудову книжку працівника;
 • Розірвати і зняти з реєстрації трудовий договір в центрі зайнятості (це дає право ФОП внести записи до трудової книжки працівника про звільнення);
 • Провести з працівником остаточний розрахунок;
 • Видати копію наказу про звільнення з роботи (у разі звільнення працівника з ініціативи ФОП, в інших випадках копія наказу видається на вимогу працівника).

Виплати при звільненні

Працівникові в разі звільнення за власним бажанням виплачуються:

 • Заробітна плата за фактично відпрацьований час у місяці звільнення;
 • Грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 83 КЗпП, ст. 24 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р № 504/96-ВР, далі — Закон № 504).
 • У публікації ми не розглядаємо розрахунок зарплати, оскільки тут все ясно — вона виплачується за фактично відпрацьований час.

Всі розрахунки з працівником повинні бути зроблені в день звільнення. Але якщо працівник в цей день не працював — не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані суми, належні працівникові при звільненні, ФОП повинен письмово повідомити перед їх виплатою (ст. 116 КЗпП).

У разі невиплати з вини ФОП звільненому працівникові сум у встановлені терміни (при відсутності спору про їх розмір) роботодавець повинен виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.

Компенсація за невикористану відпустку

Період розрахунку

При звільненні працівника виплачується грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки.

 • Також додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Механізм розрахунку сум компенсації здійснюється згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.95 р № 100 (далі — Порядок № 100).

Період для розрахунку працівникам сум за невикористані відпустки виходячи із середньої зарплати наступного:

 • Загальний випадок — 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати грошової компенсації;
 • Якщо пропрацював менше року — за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому виплачується компенсація за невикористану відпустку;
 • Працівникам, які відпрацювали менше двох місяців, середня зарплата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час;
 • Якщо не зі своєї вини працівник не мав заробітку, то розрахунки проводяться виходячи з встановленої йому в трудовому договір тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (п. 2 Порядку № 100).

До розрахунку беруть календарні дні, крім святкових і неробочих днів (а саме: Новий рік; Різдво Христове; Міжнародний жіночий день; Пасха; День міжнародної солідарності трудящих; День Перемоги; Трійця; День Конституції України; День Незалежності України — вони перераховані в ст. 73 КЗпП).

Індексація

Згідно Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р № 1078, суми компенсації за невикористану відпуску не індексують.

Які виплати враховуються при розрахунку середньої зарплати

Виплати, пов’язані з оплатою праці, включаються до розрахунку середньої зарплати в повному обсязі: без виключення сум податкових утримань (податку з доходів; пенсійного, «непрацездатного», «безробітного» внесків), стягнення аліментів і т. П. (Крім засуджених за вироком суду на виправні роботи без позбавлення волі). У Таблиці систематизована інформація про те, які доходи враховуються при розрахунку середнього заробітку.

Доходи, що не враховуються в розрахунку середньої зарплати Доходи, що враховуються в розрахунку середньої зарплати
Виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру, що не входять в обов’язки працівника) Основна заробітна плата
Одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку; матеріальна допомога; вихідну допомогу і т. П.) Виплати за час, протягом якого за працівником зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо. П.)
Компенсаційні виплати на відрядження Допомога по тимчасовій непрацездатності і т. П.
Виплати, пов’язані з ювілейними датами, днями народження і т. П.

Схема розрахунку відпускних

1 етап Визначити загальну суму зарплати за останні 12 місяців роботи (якщо працівник пропрацював менше року, то береться зарплата за фактично відпрацьований час: з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка).
2 етап Розділити загальну суму зарплати за останні 12 місяців (див. 1 етап) на кількість календарних днів (якщо працівник пропрацював менше року, то береться фактично відпрацьований час). При розрахунку календарних днів не враховуються святкові та неробочі дні, що припадають на даний період.
3 етап Отриманий середньоденний заробіток (див. Етап 2) слід помножити на тривалість відпустки.

Приклад. Працівник звільнився 29.01.2010 р Заробітна плата за розрахунковий період з 01.01.2009 р по 31.12.2009 р — 18 000 грн.

Кількість невикористаних днів відпустки — 24 календарних дня.

Середньоденна зарплата: 18 000 грн. : (365 календарних днів — 10 святкових днів) = 50,70 грн.

Сума компенсації: 50,70 грн. х 24 календарних дня = 1 216,80 грн.

Оподаткування ПДФО

Згідно ст. 83 КЗпП компенсація за невикористану відпустку виплачується працівнику при розірванні трудового договору. Відповідно до п. 1.1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р № 889-IV (далі — Закон № 889) вона відноситься до доходів у вигляді заробітної плати, які виплачуються внаслідок здійснення платником податку трудової діяльності. Виходячи з цього, компенсація включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу працівника і оподатковується НДФА за ставкою 15%.

Слід звернути увагу, що ПСП у місяці припинення трудових відносин з підприємцем працівникові не надається, що передбачено п. 4 Порядку надання документів та їх складу при застосуванні податкової соціальної пільги, затвердженого постановою КМУ від 26.12.2003 року № 2035.

Крім того, підприємець повинен здійснити перерахунок ПСП відповідно до норм пп. 6.5.2-6.5.5 Закону № 889 *.

І ще — про всі випадки виплати компенсації за невикористану відпустку податковий агент повинен повідомити податковому органу у податковому розрахунку за формою № 1ДФ (ознака доходу «01»).

Соцвнески

Отже, відповідно до загального правила соц внесками обкладаються ті виплати, які включаються до складу оплати праці. Для цього звернемося до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р № 5, в якій зазначено: компенсація за невикористану відпустку включається в оплату праці.
Таким чином, з суми компенсації за невикористану відпустку необхідно провести всі необхідні нарахування (пенсійний, «непрацездатний», «безробітний», «травматичний» внески) і утримання (пенсійний, «непрацездатний», «безробітний» внески).

Порядок оформлення звільнення працівника

Статтею 3 Закону № 504 встановлено, що за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з наступним звільненням. В такому випадку датою звільнення є останній день відпустки.

У заяві на звільнення працівник може вказати причину звільнення (за згодою сторін, за власним бажанням і т. Д.) Без посилання на статтю КЗпП, відповідно до якої такий працівник бажає звільнитися. Якщо причина звільнення працівником не вказується, то, на нашу думку, мова йде про звільнення працівника за власним бажанням — тобто відповідно до ст. 38 КЗпП.

У наказі на звільнення обов’язково вказується підстава для припинення дії трудового договору з посиланням на відповідну статтю КЗпП. В даному випадку це повинна бути ст. 38.

Необхідно уточнити, що останнім днем ​​роботи такої особи буде останній день його відпустки. Це означає, зокрема, що після закінчення відпустки такий працівник вже не повертається на своє місце роботи.

Слід сказати про найскладніше: щоб внести записи до трудової книжки працівника про звільнення, необхідно зняти з реєстрації трудовий договір в центрі зайнятості (тобто потрібно розірвати договір між працівником і ФОП). Це дає право підприємцю внести записи до трудової книжки працівника про звільнення. У свою чергу посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, внесені ФОП до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.